INDIAN CULTURAL DANCES AND FOLK DANCES

INDIAN CULTURAL DANCES AND FOLK DANCES

INDIAN CULTURAL DANCES AND FOLK DANCES

State Dance (S)
Andra Pradesh Kuchipudi, Kolattam, Ghantamardala, (Ottam Thedal, Mohiniattam, Kummi, Siddhi, Madhuri, Chhadi.
Arunachal Pradesh Bardo Chham
Assam Bihu, Ali Ai Ligang, Bichhua, Natpuja, Maharas, Kaligopal, Bagurumba, Naga dance, Khel Gopal, Tabal Chongli, Canoe, Jhumura Hobjanai etc.
Bihar Jata-Jatin, Bakho-Bakhain, Panwariya, Sama-Chakwa, Bidesia, Jatra etc.
INDIAN CULTURAL DANCES AND FOLK DANCES
Chhattisgarh Panthi, Raut Nacha, Gaur Maria, Goudi, Karma, Jhumar, Dagla, Pali, Tapali, Navrani, Diwari, Mundari.
Goa Tarangamel, Dashavatara, Dekhni, Dhalo, Dhangar, Fugdi, Ghodemodni, Goff, Jagar, Kunbi, Mando, Musal Khel, Perni Jagar, Ranamale, Romta Mel, Divlyan Nach (Lamp dance), Veerabhadra, Morulo, Tonayamel , Mandi, Jhagor, Khol, Dakni, , Koli
Gujarat Garba, Dandiya Ras, Tippani Juriun, Bhavai.
INDIAN CULTURAL DANCES AND FOLK DANCES
Haryana Saang, Chhathi, Khoria, Ras Leela, Dhamal, Jhumar, Loor, Gugga, Teej Dance, Phag, Daph, Gagor
Himachal Pradesh Kinnauri, Mangen, Jhora, Jhali, Chharhi, Dhaman, Chhapeli, Mahasu, Nati, Dangi, Chamba, Thali, Jhainta, Daf, Stick dance
Jammu & Kashmir Kud, Dumhal, Rauf, Hikat, Mandjas, Damali
Jharkhand Chhanu, Sarahul, Jat-Jatin, Karma , Munda, Danga, Bidesia, Sohrai.
Karnataka Yakshagan, Bayalatta, Dollu Kunitha, Veeragasse, Huttar, Suggi, Kunitha, Karga, Lambi
Kerala Mohiniyattam, Kathakali, Thirayattam, Theyyam, Thullal, Koodiyattam, Duffmuttu / Aravanmuttu, Oppana, Kaikottikali, Thiruvathirakali, Margamkali, Thitambu Nritham, Chakyar Koothu, Chavittu Nadakam, Padayani
Madhya Pradesh Tertali, Charkula, Jawara, Matki Dance, Phulpati Dance, Grida Dance, Maanch
INDIAN CULTURAL DANCES AND FOLK DANCES
Maharashtra Lavani, Nakata, Koli, Lezim, Gafa, Dahikala Dasavtar or Bohada, Tamasha, Mauni, Powara, Gouricha, Koli
Manipur Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat, Thang Ta, Dhol cholom
Meghalaya Laho, Baala
Mizoram Cheraw, Khanatm, Pakhupila, Cherokan
Nagaland Chang Lo or Sua Lua, Chong, Khaiva, Lim, Nuralim
Odisha Ghumura, Ruk Mar Nacha (& Chhau dance), Goti Pua, Nacni,
Odissi, Western Odisha – (Baagh Naach / Tiger Dance, Dalkhai, Dhap,
Karma Naach, Keisabadi)
Punjab Bhangra, Giddha, Malwai Giddha, Jhumar, Karthi, Kikkli, Sammi, Dandass, Ludi, Jindua
Rajasthan Kathak,Ghoomar , Chakri, Ganagor, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini, Ghapal, Panihari, Ginad, Kalbelia, Bhavai, Kachchhi Ghodi
Sikkim Singhi Chham
INDIAN CULTURAL DANCES AND FOLK DANCES
Tamil Nadu Bharatanatyam, Kamandi / Kaman Pandigai, Devarattam, Kummi,
Kolattam, Karagattam / Karagam, Mayil Attam / Peacock dance, Paampu
attam / Snake Dance, Oyilattam, Puliyattam, Poikal Kudirai Attam,
Bommalattam, Theru Koothu
Tripura Hojagiri
Uttar Pradesh Kathak,Charkula, Raslila, Kajri, Jhora, Chappeli, Jaita
West Bengal Kathi, Gambhira, Dhali, Jatra, Baul, Marasia, Mahal, Keertan, Gambhira, Kalikapatadi, Nacni, Alkap, Domni

Category: New Jobs 

INDIAN CULTURAL DANCES AND FOLK DANCES

TO DOWNLOAD PDF CLICK HERE